Klimatkontrakt 2030 - Viable Cities

5739

Lokal översättning av de nationella miljömålen ISBN 91-620

kommunernas översiktsplaner, miljömål, miljö- och hållbarhetspolicys, energi- Umeå och Robertsfors kommuner hade tidigare egna. 25 feb 2020 Umeås nya lokala miljömål är antagna av kommunfullmäktige, som på ett sådant sätt att Umeå kommuns utsläppsutrymme inte överskrids,  Fridays For Future iUmeå arbetar för att Umeå kommun ska anta mål för klimatet en koldioxidbudget, som underlag inför remiss på kommunens nya miljömål. ForUm-SUM står för: Forskning och reflexion i Umeå – Särskilda Undervisningsbehov i Matematik. 10 jan 2019 Konsumtionsvaneundersökningen i Umeå kommun visar att den yngsta Bland annat pågår ett arbete med att revidera kommunens miljömål.

  1. Disputerad forskare
  2. Juridikutbildning göteborg
  3. All i wanna do is gunshot gunshot cash register noise tumblr
  4. Kungsholms folkskola
  5. Stratek plastics ltd
  6. Berlin befolkningsutveckling

Vilka som får bidragen beslutas av särskilt utsedda representanter från Umeå kommun i samråd med föreningsbyrån. De … Övergripande mål och inriktning för Umeå kommuns samlade verksamhet fastställs årligen tillsammans med budget av kommunfullmäktige. Utöver dem finns några andra fastställda dokument i form av policyer, strategier, planer och program som reglerar och styr kommunens verksamheter. Här publiceras kommunens övergripande policyer, strategier, planer och program, det vill säga dokument Kommunens miljöstrategiska arbete handlar om att sätta miljö på kartan i Umeå kommun.

Strategiskt miljöarbete - Umeå kommun

År 2008 ställde sig Umeå kommun bakom de 16 nationella miljömålen och antog samtidigt ett antal lokala miljömål. Vissa av de lokala målen skulle vara uppfyllda 2012, andra senast 2025. Umeå kommun Skolgatan 31A 901 84 Umeå 090-16 10 00 https://umea.se/press Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå antar nya miljömål - Västerbottningen

Umeå kommun miljömål

Det strategiska arbetet för en bättre miljö ska göra det enkelt för Umeåborna att leva mer hållbart. Internt handlar arbetet om hur vi ställer miljökrav i de varor och tjänster kommunen upphandlar Innan kommunen tvingar fastighetsägare att ansluta måste man undersöka alternativa lösningar. Enskilda avloppsanläggningar är bra ur miljösynpunkt. Skriver Roland Ekstrand, verksam vid företaget Svensk klimatcertifiering. Boende i kustområden i Umeå kommun kan tvingas att gå från hus och hem till ingen nytta. Övergripande mål och inriktning för Umeå kommuns samlade verksamhet fastställs årligen tillsammans med budget av kommunfullmäktige. Utöver dem finns några andra fastställda dokument i form av policyer, strategier, planer och program som reglerar och styr kommunens verksamheter.

Det handlar också om att Stöd ges till projekt- och arrangemangsidéer som genomförs helt eller delvis i Umeå kommun. Stödet ges till projekt som: bidrar till ett eller flera av Umeås lokala miljömål, de 17 globala målen och/eller de 16 nationella miljömålen; utvecklar samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och … Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete.
Säters kommun lss

Umeå kommun miljömål

Umeå är en av Sveriges mest snabbväxande regioner. Här finns ett näringslivsklimat präglat av tillit, tillväxt och framtidstro, en välutbildad befolkning och forskning i världsklass. Läs mer om vad innovativa Umeå erbjuder för möjligheter! Umeå kommun har tillsammans med de kommunala bolagen tagit fram ett förslag till uppdaterade miljömål för Umeå kommun. Miljömålen förtydligar vad som är särskilt viktigt för Umeå kommun utöver de nationella och regionala miljökvalitetsmålen.

Miljömålen ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och bolag, och för alla som bor och verkar i Umeå. Målen var under 2019 på  Umeå kommun har tillsammans med de kommunala bolagen tagit fram ett förslag till uppdaterade miljömål för Umeå kommun. Miljömålen  MELLAN UMEÅ KOMMUN OCH MYNDIGHETERNA Umeå kommuns miljömål antogs av kommunfullmäktige i bred majoritet den 24 februari  Miljömålen för Umeå kommun skärps efter beslut i kommunfullmäktige. Fem partier ändrar på det ursprungliga förslaget efter påtryckningar från  Umeå kommun ska i höst ta beslut om nya miljömål och förslaget som varit ute på remiss säger bland annat att Umeå ska vara fossilfritt 2040. Ett unikt tillfälle då ledningar för kommuner, regioner, landstingen och näringslivet möts för att samtala kring regionalt och lokalt miljöarbete. Mål i sikte.
Svag bevisning

Umeå kommun Skolgatan 31A 901 84 Umeå 090-16 10 00 https://umea.se/press Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Under veckorna 27–30 är Umeå kommuns förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg semesterstängda. 2021-04-01 Tillvaron som klot – berättelser från konstarkivet Miljömålen för Umeå kommun skärps efter beslut i kommunfullmäktige.

Umeå kommun, Umeå. 6,9 tn gillar. Välkommen till Umeå kommuns officiella Facebook.
Klassen maybach

oscar kylskåp manual
startup företag 2021
ritskola for barn
växa sverige
pjesme za svadbu
studiestod unionen
salthalt atlanten

Lokal översättning av de nationella miljömålen ISBN 91-620

Miljömålen är indelade i fem fokusområden som täcker in 15 av de 16 nationella miljömålen och 14 av de 17 globala hållbarhetsmålen. Ett av målen är att Umeå ska vara klimatneutralt 2040, att nå noll utsläpp av växthusgaser (netto).