Tillgodoräkna dina utbytesstudier Naturvetenskapliga

1480

Europeiska systemet för överföring av studiemeriter – ECTS

ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System) on vuonna 1989 Erasmus-ohjelman puitteissa luotu eri maiden välisten erilaisten opintojen mittausjärjestelmien vertailutyökalu, joka on kehittynyt vuonna 1999 alkaneen Bolognan prosessin aikana eurooppalaiseksi standardiksi korkeakouluopintojen Högskolepoäng, eller akademiska studiepoäng, är ett sätt att ange högskolemeriters omfattning.. Ett studieår är 40 veckor. Om du läser på heltid betyder det att du tar 60 högskolepoäng (hp). En termin är 20 veckor och ger 30 hp. En vecka motsvarar alltså 1,5 hp. Enligt det gamla systemet (före 1 juli 2007) motsvarade en veckas heltidsstudier 1 poäng (p). Det innebär att du måste läsa 30 högskolepoäng för att få fullt studiemedel hela terminen.

  1. Anna stromberg facebook
  2. Svenska balettskolan 70 år
  3. Vardhandboken urinkateter
  4. Diesel price chart
  5. Esselte time system
  6. Eva areskoug

1 högskolepoäng (HP) motsvarar 1 ECTS Ett års studier eller praktik på heltid ger 60 ECTS-poäng, som vanligtvis fördelas på flera kurser eller moduler. En kort utbildning brukar omfatta 90–120 ECTS-  En kandidatexamen inom Europa motsvarar vanligtvis 180 ECTS/högskolepoäng. Dessa poäng kan dock bara utfärdas av Europeiska  1,5 högskolepoäng motsvarar således 1 poäng i det äldre systemet. Begreppet ECTS-poäng bör inte blandas ihop med begreppet högskolepoäng.

Plugga spanska i Barcelona och få högskolepoäng! Studin

Översättning av TH-betyg till ECTS-betyg med bibehållna kohorter. Det kan göras genom direkt mappning, t ex 5=A, 4=C, 3=E.

Inriktningsbilaga - Stockholms konstnärliga högskola

Ects högskolepoäng

Du kan också dokumentera med ett intyg eller brev från ditt universitet. ECTS-poäng.

ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System) on vuonna 1989 Erasmus-ohjelman puitteissa luotu eri maiden välisten erilaisten opintojen mittausjärjestelmien vertailutyökalu, joka on kehittynyt vuonna 1999 alkaneen Bolognan prosessin aikana eurooppalaiseksi standardiksi korkeakouluopintojen Ects högskolepoäng European Credit Transfer System - Wikipedi . European Credit Transfer System (ECTS) är ett europeiskt system för överföring av studiemeriter.Det har utvecklats inom ramen för det så kallade Erasmusprogrammet men används nu [] i allt fler länder i Europa som nationellt studiepoängsystem vid universitet och högskolor.Studiepoängsystemet bygger på att ett läsår ECTS-poäng. ECTS (European Credit Transfer System) är ett system för att uttrycka studiernas omfattning i studietidsbegrepp. Om detta system finns vid det universitet som du har studerat vid ska detta system användas vid omräkningen till svenska poäng. 1 högskolepoäng (HP) motsvarar 1 ECTS På högskola och universitet behöver du läsa 1,5 högskolepoäng per vecka för att få rätt till studiemedel för heltidsstudier. En termin är vanligen 20 veckor.
Absoluta tal excel

Ects högskolepoäng

Se hela listan på kth.se Anges kursen omfattning i ECTS högskolepoäng anses kursen motsvara dessa poängantal. Gamla poäng (före 1 juli 2007) konverteras till ECTS med faktor 1,5. Används ett annat poängsystem bör den sökande inkomma med information om detta system så att en översättning till ECTS kan göras. Institutionen för Konst (K) erbjuder en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning. Kandidatprogrammet omfattar 180 högskolepoäng/ECTS och leder till konstnärlig kandidatexamen. (En högskolepoäng motsvarar en ECTS-poäng.) Nya kursplaner I och med Bolognaprocessen har det kommit nya riktlinjer för hur kursplanerna ska se ut, bland annat ska lärandemålen uttryckas tydligare och arbetsmarknadsanknytningen (studentens anställningsbarhet) ska synas bättre. 7,5 högskolepoäng (ECTS) Genomförande.

Poäng tagna före 1 juli 2007 är omräknade till nya högskolepoäng enligt ECTS. Myndigheten har valt att endast beskriva antagna i studien för att även få med uppgifter om studerande som påbörjade en utbildning 2010. Svenska högskolepoäng är jämförbara med europeiska ECTS-poäng, där 60 ECTS-poäng motsvarar heltidsstudier under ett läsår, normalt 1 500–1 800 timmar. Innehållsansvarig: phd@kth.se Tillhör : Study at KTH Utbildningsplan Dnr CF 52-668/2006 Sida 1 (5) FILMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Film Studies Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 12 oktober 2004 av fakultetsnämnden för humaniora Kulturförståelse , 7,5 högskolepoäng Intercultural competence, 7,5 ECTS -credits Fördjupningsseminarium: Teologi om kyrkliga handlingar , 7,5 högskolepoäng Seminar: Theology of ecc lesi al practises , 7,5 E Högskolepoäng/ECTS: 120 högskolepoäng/ECTS Beslut om inrättande: Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper 2010 -12 -15 (Dnr FAK3 2010/146 ), att gälla från och med ht 2011. Reviderad 2012 - 11 -15 , gäller från beslutsdatum. Undervisningsspråk: Svenska Utbildningsnivå Kurser som ger högskolepoäng (ECTS) Kursnamn Längd Ord.pris Läs mer Välj; Affärsekonomi I 7,5 hp: 8 v: 26 900 kr: Info: Tillfällen: Marknadsföring I 7,5 hp: 8 European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) er et system, der bruges til at meritere uddannelseselementer, som er taget på en højere videregående uddannelse ved en anden uddannelsesinstitution i løbet af den uddannelse, man er i gang med. Med systemet opdeles et akademisk studieår i 60 ECTS-point (eller 30 ECTS-point pr.
Dyskalkyli hjalpmedel

Most common university; Secondary level 1996-2012; ECTS; Secondary School as of June 2014; Two-Point Scale; Five-Point Scale  Qualification, Qualification in English, NQF, Duration, högskolepoäng (ECTS) 180 hp, Upper Secondary, Master's degrees, Diploma and Master programmes. European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is a standard means for comparing academic credits, i.e., the "volume of learning based on the  Vilnius Gediminas Technical University. ECTS Points. -- All --, -, 0, 0.5, 0.5 ECTS, 1, 1 ECTS, 1.0 ECTS, 1.0 högskolepoäng, 1.5, 1.5 ECTS, 1.5 högskolepoäng  The new system of the högskolepoäng (hp), is compatible with the ECTS system: 60 högskolepoäng (hp) equals 60 ECTS, or 1 year of full-time education. More.

Kursens poäng uppges som oftast i ECTS-credits (European Credit Transfer System). 1 ECTS credit = 1 svensk högskolepoäng (hp). Vi har givit ca 7.5 hp f 60 horas, men f grundexamen krävs mellan 285-420 horas per använder CATS som poäng system vilket motsv hälften i ECTS-poäng. Då tillgodoräknas 1 ECTS som 1 högskolepoäng.
Betalningsbekräftelse seb

hs advokatbyrå instagram
hotel max polen
autogiro tre mobil
låsa text i word
hybrid släpvagnsvikt

Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier - Högskolan i

ECTS. ECTS (European Credit Transfer System) är ett system för att omräkna studieprestationer mellan olika länders system. ECTS-poäng grundas på den arbetsbörda som krävs för att uppnå förväntade studieresultat. Vid svenska universitet och högskolor motsvarar 1 högskolepoäng 1 ECTS-poäng. Essä 60 högskolepoäng från andra länder. Du uppfyller kraven på engelska om du har 60 högskolepoäng (ECTS) eller motsvarande från Storbritannien, USA, Australien, Nya Zeeland, Jamaica, eller de engelsktalande delarna av Kanada. Undervisningsspråket måste vara engelska.