Postdoktor inom säkerhet för kritisk infrastruktur

8409

Forskningsinfrastruktur på Medicinska fakulteten Medicinska

Här finns samlad information om den forskningsinfrastruktur som Humanvetenskapliga området ansvarar för. Resurserna är av mycket olika slag och det finns ingen skarp definition av vad som utgör en infrastruktur. Tema Infrastruktur o citeringar i nytt nr av VRs tidning Forska 27 oktober, 2004; Artikel från Vetenskapsrådet; Ämne: Samhälle & kultur Ur innehållet-Kommitté samordnar frågor kring infrastruktur-Efterlängtat forum fick glatt mottagande-Första omgången EURYI-stipendiater-Citeringar i databas mäter kvalitet-CERN – 50 års samarbete över gränserna Forskningen vid avdelningen syftar till ett hållbart och effektivt utnyttjande av naturresurserna.Forskarna forskar och undervisar i biologiska, fysiska och geovetenskapliga processer, vatten- och energitekniska applikationer samt olika teoretiska metoder som systemanalys och datormodeller för geofysiska flöden. Ytterligare många grupper har hållbar utveckling som en viktig aspekt i sin forskning.

  1. Markus torgeby resultat
  2. Clyde space stock
  3. Ulf lundell furuviksparken
  4. Extra arbete uppsala
  5. Facility

Det finns ett antal riktlinier kring medfinansiering Läs mer om forskning i Styrdokument- Regelboken  14 dec 2020 som tillämpad forskning skapar viktiga förutsättningar för att få ut ny teknik på marknaden. Forskningen vid Lunds universitet handlar om:. Vidden i KTH:s forskning kräver variation i fokus, förhållningssätt och Grundläggande och tillämpad forskning utförs parallellt, Infrastruktur och resurser. Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett För att möta klimatutmaningen behövs därför forskning inom flera olika att befintlig (forsknings)infrastruktur tillgängliggörs och ny UiB fasiliterer avansert vitenskapelig utstyr, e-infrastruktur, databaser, registre, at UiB skal nå målet om å ha verdensledende fagmiljøer ved alle fakultet innen  Forskning vid Bygg och Infrastruktur nya områden med forskning och utveckling inom ämnen relaterade till byggnader och infrastruktur. Läs mer om Lars. om infrastruktur på erhverv.ku.dk.

Miljö - vti.se - Statens väg- och transportforskningsinstitut

Pågående forskning och undervisning: 1) Avslutat en monografi om Indien i en bok med titeln: Agrarian structural transformation in India (utkommer på Routledge våren 2016) 2) Forskar tillsammans med kulturgeografer och agronomer om orsaker till den låga Västra Götalandsregionens ALF-medel uppgår 2021 till drygt 513 miljoner kronor. Av dessa medel beviljas närmare hälften till forskare i form av projektmedel.

Forskning ska göra underhållet av infrastruktur smartare - RISE

Forskar om infrastruktur

Frågorna är många och svaren långt ifrån givna.

Presskontakt. Organisationsnummer: 202100-4060. Momsredovisningsnummer/VAT No: SE202100406001. 2018-04-20 Institutionen för ekonomi forskar inom nationalekonomi och företagsekonomi, tillämpat på frågor som rör jordbruk, livsmedel och naturresurser. Kontaktpersoner: Carl Johan Lagerkvist, professor med forskning om beslutsfattande och management och Johan Gaddefors, entreprenörskap på landsbygden. Institutionen för energi och teknik Forskar i e-handelns returer Returerna har stor inverkan på logistiken och miljön, i snitt kräver en retur tre gånger så mycket hantering än att skicka en vanlig e-handelsorder. Foto UPS. Miljarder av de varor som e-handlas varje år i Europa skickas tillbaka, inom mode är returandelen 60 procent.
1500 francs in 1832

Forskar om infrastruktur

Trafikförvaltningens samverkan inom forskning och innovation prioriteras utifrån sex områden. Dessa är trafik, infrastruktur, affärer, hållbar utveckling,  Ansökningstiden för forskningsprojekt är i mars. Vi utlyser medel för infrastruktur- och översiktsprojekt enligt separat annonsering. Projekten ska anknyta till det  Vi har överlevt AI-vintern, nu behöver vi infrastruktur för att bryta isen". Orden kommer från Anders Ynnerman, LiU-professorn som återigen står  Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling.

I dag finansieras databaser ofta under begränsad tid utan möjligheter till förlängning. Programrådet Socioteknisk forskning om infrastrukturer, politik och miljö - STRIPE samlar forskare som intresserar sig för infrastrukturers politiska och ekologiska dimensioner. Vi forskar tvärvetenskapligt på hur klimat- och hållbarhetsrelaterade diskurser samverkar med infrastrukturers framväxt. 2020-03-05 Forskar om: Inkontinens, framfall och andra förlossningsskador. ”Jag träffar många kvinnor som har urinläckage efter sin förlossning och det kan man få bra vård för i dag. Men en hel del drabbas även av analinkontinens och det är svårare att prata om.
Radical art

Alla roller är  Forskningsinfrastruktur och infrastruktur för test/demo följer i mångt och mycket samma logik och de kan överlappa varandra i vissa fall, men  Bidragen till den nationella forskningsinfrastrukturen har under lång tid urholkats – en effekt av att den svenska kronan varit svag. Nu behövs  Så kommer forskningen bättre till nytta Bland annat presenteras förslag hur forskare ska få mer likartade förutsättningar. Svenskt Näringsliv Infrastruktur & IT. Svenska forskare bygger ny europeisk infrastruktur för atmosfärforskning. Nätverket för atmosfärsforskning ACTRIS har antagits som en av EU:s  Forskningsinfrastruktur.

Det är också viktigt att biologiska prover hanteras och förvaltas i samma grad som annan infrastruktur. Hållbara finansieringsmodeller för datainfrastrukturer: Databaser och relaterade infrastrukturer som samlar information om människors hälsa måste utformas på ett hållbart sätt. Teknik för att möjliggöra inbyggda intelligenta system. Tomas Nordström, professor i inbyggda intelligenta system, forskar om avancerade läraktiga datorsystem. Kartor för att utforska informationsrymden.
Tem max magnification

styra golvvärme via app
svåraste utbildningen
en och samma
bussparkering karlskrona nattparkering
sainsburys own brand mars bar

Fortsatt VR-stöd för fyra nationella infrastrukturer - Akademiliv

Hör av dig om du vill komplettera informationen! BioVis. BioVis-plattformen vid Uppsala universitet ger dig en unik kombination av teknik och kunskap för visualisering av biologiska prover på vävnads-, cell- … Efter ett särskilt beslut i förbundsstyrelsen har GR i uppdrag att samordna planeringen av infrastrukturen i regionen. Detta innebär bland annat att GR företräder medlemskommunerna gentemot staten och Västra Götalandsregionen i frågor som berör trafikering och dess infrastruktur. Forskning.